A klaszterről

Nike Ryz 365 White Size 7, Nike Ryz 365 White Size 8 Nike Ryz 365 White Size 7, Nike Ryz 365 White Size 8

Nautilusklaszter

A   NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter, egy olyan piaci szereplőkből - vállalkozásokból, oktatási-képzési intézményekből, kutatóhelyekből, és egyéb támogató szervezetekből - álló csoport, amely felismerve az új globális trendeket és a fogyasztási szokások átalakulását, a fenntartható életmód termékek értékesítésének növelése érdekében egységesen lép fel, forrást és szervezeti formát biztosít.

A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter célja a fenntartható életmódhoz szükséges termékek és szolgáltatások piacra jutásának elősegítése.

A klaszter együttműködés előzménye a miskolci Belvárosi Biovásár szervezése volt, ami immár hetedik éve a tudatos vásárlók és helyi biogazdák találkozóhelye. Az alapítvány a bio-élelmiszerek mellett a fenntartható életmód egyéb termékköreinek gyártóival, és szolgáltatókkal is kapcsolatépítésbe fogott, annak érdekében, hogy ezek a termékek nagyobb teret nyerhessenek. 2011-ben létrehoztuk a klasztert és most már egyre több terméket kínálunk a tudatos vásárlók felé: bio-élelmiszerek, újrahasználható csomagolások, fair trade kávézó, nemez ruházat, újrahasznosított és kézműves termékek, megújuló energia hasznosító berendezések, környezeti nevelés, ökológiai szemléletű oktatás, állatkertészeti kultúra , ökoturizmus, alternatív medicinák, stb.

 A szerveződésnek most 62 tagja van: a fenntartható életmódhoz terméket vagy szolgáltatást kínáló vállalkozások mellett tanácsadó, képző és K+F tag is van, de a Miskolci Egyetem is erősíti a klasztert. A klaszter soros elnöke Dr. Piskóti István, a miskolci Marketing Intézet igazgatója.

 A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klasztert 2012-ben az ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) nemzetközi szervezet minősítette, és ezzel az ország első olyan klasztere lett, amely elnyerte az Európai Klaszter Kiválósági Kezdeményezés bronz fokozatát. A minősítés legfelső szintjét jelentő arany fokozattal mindössze 8 klaszter rendelkezik az Európai Unióban. Magyarországon jelenleg egyedül a NAUTILUS rendelkezik Európai Klaszter Kiválósági címkével.

 A NAUTILUS a tagoknak új lehetőségeket nyit a vállalkozói együttműködésekben, a láthatóság növelésében, a vevőkör építésben, közös termékfejlesztésben, új termékek bevezetésében és a forrás teremtésben.

 

NautilusklaszterA klaszter célkitűzései
A klaszter célkitűzései között szerepel többek között a  klaszter tagok közötti tudásmegosztás, tudásteremtés, tudástőke növelés lehetőségeinek megteremtése, innovatív kezdeményezések megvalósítása a fenntartható életmóddal kapcsolatos szemléletformálásban, a fenntartható fogyasztást szolgáló alternatív vásárlási lehetőségek bevezetése.
 

Nautilusklaszter

A piac
A Klaszter a fenntartható fejlődés elvének megszületése óta megerősödött és növekvő piaci szegmensre épít, azokra a fenntartható életmód irányába törekvő tudatos vásárlókra, akik a mindennapi élet területén döntéseiket a fenntarthatóság szempontjai szerint hozzák meg. Ők azok, akik aktívan keresik, bár sokszor nehezen találják meg a fenntartható alternatívákat, túl vannak a szemléletformálás stációin, az általános jó tanácsok helyett már konkrét termékeket vagy szolgáltatásokat várnak el. Hajlandóak bizonyos kompromisszumokra, ugyanakkor a szükségleteik minimalizálása vagy a „zöldrefestett” termékek kritika nélküli elfogadása helyett egyfajta arany középúton keresik a bolygó erőforrásait kímélő, természetes rendszereit nem gyengítő természeti-társadalmi-gazdasági előnyöket együttesen biztosító termékköröket.
A Klaszter – Tagjai révén – a fenntartható életmódhoz szükséges eszköztárral (termékekkel és szolgáltatásokkal) jelenik meg a piacon az alábbi területekhez kapcsolódva:
 • Fenntartható otthonok
 • A család egészsége
 • Szabadidős tevékenységek
 • Öko-tudatosság
 • Környezetkímélő közlekedés
 • Zöld munkahelyek
Termékeink és szolgáltatásaink azonos fogyasztói szegmenseket céloznak meg, erre épül a helyi szereplők klaszter együttműködése.
 

Nautilusklaszter

Kapcsolódás a régió kiemelt iparágaihoz
Az alábbi kulcsiparágak pozícióját erősítjük: Környezetipar; Megújuló energiaforrások használata; Turizmus; IT; Élelmiszerbiztonság.
 

Nautilusklaszter

Szervezeti keretek
A klaszter döntéshozó szerve a Közgyűlés. A klaszter stratégiájának és programjainak megvalósításáért, illetve a menedzsment tevékenységekért a Klasztermenedzsment Szervezet, az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány felel.
 

Nautilusklaszter

Menedzsment Szervezet
Az Észak-Magyarország Flórája, Faunája Természet és Állatvédelmi Alapítvány (ÉMFF Alapítvány) 2003-ban alapított magánjogi nonprofit szervezet. Alapvető célkitűzésünk hogy olyan programokat, projekteket valósítsunk meg, illetve olyan akciókban vegyünk részt, amelyek elősegítik a helyi környezeti problémák feltárását, és megoldását, a fenntartható fejlődés elveinek gyakorlati alkalmazását. 
Szervezetünk megalakulása óta kiemelkedően közhasznú jogállású, regionális hatókörrel működő szervezet.
 

Nautilusklaszter

Szolgáltatásaink
(ÉMOP-1.2.1-11-2011-0018 projekt keretében nyújtott díjmentes szolgáltatások)
 • Klaszter Iroda működtetése
 • Klaszter rendezvények szervezése
 • Komplex tagi kompetencia felmérés
 • Menedzsment tanácsadás
 • Pályázatfigyelés és projektgenerálás
 • Nemzetközi projekt partner közvetítés
 • Fenntartható életmód termék és szolgáltatások fejlesztésének vizsgálata
 • Miniexpó a helyi fenntartható életmód termékek és szolgáltatások bemutatására
 • Fenntartható Fogyasztás Fogyasztói Klub szervezése
 • Megjelenés országos kiállításon
 • Hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétel
 • Adatbázis építés
 • Közös arculat bevezetése
 • Piackutatás
 • Klaszter Marketing Stratégia készítése