Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete - Trendek és kitörési pontok címmel rendezett konferenciát az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi)

2012. február 2.
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az ÖMKi február 2-án megrendezett első szakmai konferenciáját. Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete - Trendek és kitörési pontok c. rendezvényre több mint 400-an regisztráltak.  A résztvevők teljesen megtöltötték a Szent István Egyetem Auláját.
A rendezvény fővédnöke Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, aki megnyitó beszédében elmondta: „Háromszázezer hektárra szeretnénk növelni hazánkban a biogazdálkodás alá vont területek nagyságát 2020-ig, ezért a tárca ökológiai mezőgazdálkodási programot dolgoz ki. Kiemelten támogatjuk a biogazdálkodókat, segítséget nyújtunk az átálláshoz”.
A konferencián jelen voltak az ágazat legfontosabb szervezeteinek képviselői, úgy a gazdák, a civil társadalom, mint a közigazgatás és a tudomány világából.
Értékes párbeszéd alakult ki a résztvevők között, és lehetőség nyílt a vélemények ütköztetésére is, amit szervezőként kifejezetten hasznosnak tartunk, hiszen hozzátartozik az átlátható, demokratikus biomozgalom megteremtéséhez.
 
A konferenciáról készült videókat itt tekinthetik meg, a konferencia programját és előadásainak anyagát tartalmazó kiadvány innen tölthető le.

omki

Európában az ökológiai művelésbe vont területek nagysága a 2004-től 2009-ig terjedő időszakban 6,4 millió ha-ról 9,1 millió ha-ra növekedett, ami 42 %-os bővülést jelent. Ezzel szemben Magyarországon ugyanebben az időszakban stagnálás, ill. a fokozatos visszaesés volt tapasztalható. A több mint tíz éve kitűzött 300 ezer ha-os programcélt nem közelítettük meg, miközben a mezőgazdasági szempontból kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező Csehországban mára 400 ezer ha minősített területen folyik biogazdálkodás.
A Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció az ökológiai mezőgazdaságot, mint nagyobb munkaigényű, ezáltal a vidéki foglalkoztatásban hangsúlyos szerepet játszó, az erőforrásokkal fenntarthatóan gazdálkodni képes, és egészséges élelmiszert előállító ágazatot fejlesztési prioritásként kezeli. Közismert, hogy hazánk adottságai a biogazdálkodás számára kedvezőek, ugyanakkor a termelés oroszlánrésze alapanyagként, feldolgozatlanul hagyja el az országot. A belső bioélelmiszer-fogyasztás elhanyagolható, a biotermékek lakosság körében való ismertsége és népszerűsége még mindig meglehetősen csekély. A piac alacsonyan szervezett, a termékpályák koordinációja, az ágazati szereplők együttműködése nem kielégítő, a termelők piaci ingadozásokkal szembeni kiszolgáltatottsága nagy.
 
Meggyőződésünk, hogy az összefogás, az együtt gondolkodás szükségszerű a magyar ökológiai mezőgazdaság sikeres fejlődéséhez. Új, független kutatóintézetként feladatunknak érezzük, hogy teret adjunk az ágazat minden szereplőjét megszólító érdekegyeztető, és a lehetséges fejlesztési irányokat meghatározó szakmai fórumnak. Célunk, hogy képet alkossunk a magyar biogazdálkodás jelenlegi helyzetéről és a rendezvény zárásaként a résztvevőkkel együtt megfogalmazzuk a hazai ökológiai gazdálkodás térnyeréséhez szükséges legfontosabb kutatás-fejlesztési és cselekvési irányokat.