Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem Magyarország és az Európai Felsőoktatási Térség fontos és számon tartott intézményei közé tartozik. A 2010 óta „Kiváló Egyetem” címmel rendelkező egyetem kiemelkedő, nemzetközi hírnévnek is örvendő oktatóelődei, vezetői az elmúlt évtizedek változásait az intézmény javára fordították. Az ország első intézményi szintű és kari szinten több Felsőoktatási Minőségi Díjjal rendelkező egyeteme az európai értékek közvetítőjeként valamennyi tevékenységében a minőséget helyezi előtérbe.

A 2009-ben 60. miskolci születésnapját ünnepelő intézmény története csaknem három évszázada kezdődött Selmecbányán. A Miskolci Egyetem egyedülálló múlttal és hagyományokkal rendelkezik, de a tudás őrzése, gyarapítása és átadása mellett kiemelkedő szerepet vállal a gazdaságfejlesztésben is, hidat képez az oktatás és a gyakorlat között. Egyedivé teszi sokszínű képzési palettája, erős kutatóegyetemi szerepe, a kedvező hallgatói-oktatói létszámarány és az elitképzés szakmai megalapozottsága.

Az elmúlt évtizedek alatt az intézmény imázsa sokat változott, napjainkban igazi universitasként építi tovább képzési struktúráját az Európában egységes bolognai rendszernek megfelelően.

A műszaki területeken a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, valamint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar a gyakorlati oktatást megalapozó, korszerű laboratóriumokkal várja a mérnökhallgatókat.

A társadalomtudományi karokon jogász-, közgazdász-, illetve bölcsészképzésben részesülnek a növendékek a kétszeres „Kiválósági hely” címmel elismert Állam- és Jogtudományi, a Felsőoktatási Minőségi Díjakat kapott Gazdaságtudományi, valamint a fiatal, de annál ambiciózusabb Bölcsészettudományi Karon.

Sárospatakon a Comenius Főiskolai Kar erőssége a több évszázados tapasztalatokon nyugvó pedagógusképzés.

A legfiatalabb fakultáson, az Egészségügyi Karon a régió egészségügyi tudásközpontja épül.

A nyolc kar mellett még tovább színesíti a fiataloknak kínált oktatási lehetőségeket a zeneművészeti képzést biztosító Bartók Béla Zeneművészeti Intézet.

Az egyetem Felnőttképzési Regionális Központja (www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu) az egész életen át tartó tanulás folyamatát támogatja színes, a régión kívül is komoly érdeklődést keltő programjaival.

Az oktatási egységek hét tudományágban – anyagtudományok és technológiák; állam- és jogtudományok; irodalomtudományok; gazdálkodás- és szervezéstudományok; informatikai tudományok; gépészeti tudományok; földtudományok – folytatnak PhD-képzést doktori iskoláikban.

A Bükk lábánál, Miskolctapolca tőszomszédságában fekvő 85 hektáros parkban található Egyetemváros önálló városrészként (campus) épült ki, egyedülálló élet- és munkakörülményeket teremtve polgárainak a Dudujka-völgyben.

A NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter tagjaként ebben az Európában egyedülálló természeti környezetben fekvő, folyamatosan megújuló szolgáltatásokkal, korszerű infrastruktúrával rendelkező, nemzetközileg versenyképes, széles körben elismert, magas színvonalú innovációs tevékenységet végző intézményünkben várjuk régi és új partnereinket!