DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Tel:  1/354-1540

E-mail:  info@dandelionkft.hu

Web:  www.dandelionkft.hu

A DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2006-ban kezdte meg működését, környezetvédelmi szakértői feladatok ellátásával. Működésünk során elsődleges szempont olyan specialisták foglalkoztatása, akik kifejezetten környezetvédelmi és munkavédelmi szakértői feladatok ellátásával foglalkoznak és ezen tevékenységeket  kiemelkedő szakmai színvonalon végzik.

Cégünket a versenytársaktól elsősorban rugalmasságunk és innovatív környezetvédelmi termékeink, szolgáltatásaink különböztetik meg. 2009-ben Magyarországon egyedülálló módon szervezeti szintű ökológiai lábnyom számítási módszertant és szoftvert fejlesztettünk, a tavalyi év során csatlakoztunk az USA-ban található autentikus szervezet, a Global Footprint Network hálózatához. A 2010. évben szoftveres támogatást fejlesztettünk a környezetvédelmi jogszabályi megfelelés kiértékeléséhez. Ezen termék piacra történő bevezetése 2011-ben történt meg. Tevékenységünk informatikai támogatását a cégcsoporthoz tartozó DANDELION-LOGIC Kft. végzi.

A DANDELION Kft. tevékenységei, szolgáltatásai:

·         Környezet-, munka- és tűzvédelmi megbízotti feladatok komplex ellátása kiszervezett tevékenység keretén belül

·         Környezetvédelmi és munkavédelmi jogi szabályozás alakulásának, a környezettechnika fejlődésének folyamatos nyomon követése és az ezzel kapcsolatos partneri tájékoztatás, valamint a jogszabályi megfelelőség biztosítása

·         Irányítási Rendszerek bevezetése ISO 14001, EMAS, ISO 9001 és ISO 18001 szabványok szerint

·         Környezeti állapotfelmérés, környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, EHS auditok magyar illetve angol nyelven

·         Engedélyezési dokumentációk (IPPC, hulladéktárolással, szállítással, begyűjtéssel, feldolgozással, levegővédelemmel, veszélyes anyagokkal kapcsolatos és vízjogi) elkészítése

·         Vevői, befektetői és tulajdonosi, környezet- és munkavédelmi auditok, kockázatértékelés (Due Diligence I. és II. fázisú auditok)

·         BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) auditori tevékenység ellátása

·         Karbon lábnyom és ökológiai lábnyom számítás és elemzés

·         Környezeti jelentés készítése (az EMAS, az ICC és a UNEP követelményei szerint).

·         Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások értékelése, engedélyeztetése

·         Oktatások, tréningek, továbbképzések vállalatvezetők, környezeti menedzserek és auditorok számára