Ilosvai Selymes Péter Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter
Klasztertag profilja

Ilosvai Selymes Péter Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tel:  47/330-046
E-mail:  isp.igazgato@t-online.hu
Web:  www.abaujszanto.hu

Szervezet bemutatása:

Iskolatörténet: 1901. szeptember elsején indult meg a tanítás iskolánk központi épületében, amely 1948-ban újabb épülettel bővült. Azóta is e két épületben szervezzük a nevelő - oktató munkát. Fenntartónk Abaújszántó Város Képviselőtestülete.
A Béke út 29. sz. alatti, volt egyházi iskolában, az alsó tagozatosok, míg a Béke út 15. sz. alatti főépületben a felső tagozatosok tanulnak. A központi épület ad helyet a napköziotthonnak, a sportközpontnak, a konyhának és az ebédlőnek is. 1971-től viseljük névadónk, Ilosvai Selymes Péter XVI.szd-i vándorénekes nevét, aki Arany János Toldi c. művét ihlette, s aki 1568-ban a híres szántói iskola "oskolamestere" is volt. Névadónkról sajnos kevés levéltári anyag áll rendelkezésünkre, de alakja a Toldin keresztül közel vihető a tanítványokhoz. Emlékét szeretettel ápoljuk. Az öreg épület homlokzatát utoljára 1990-ben újították meg, s lett ezáltal újra a település egyik legrangosabb épülete. Az állandóan változó elvárásoknak a közművesített épületek folyamatos modernizációja révén tehetünk eleget.
Az alapfokú művészeti oktatás beindításával a célunk, hogy a gyermekek által választott művészeti ágban az alapozó ismeretek átadása révén az ifjabb nemzedék szemét ráirányítsuk a környező világ már meglevő, és az általuk felfedezett, felfedezhető csodákra, melyeket az alkotó, kreatív, érzelmekkel teli megjelenítés során tárhatnak a világ- és önmaguk elé. Így gazdagodva és gazdagítva saját magukat és környezetüket.
A 110 éves iskolának jelenleg 478 tanulója van. /Abaújszántó - 392 fő, ebből 5 tanuló felmentett és 79 gyermek bejáró. 164 fő alsó tagozatos, 228 fő felső tagozatos./ Az osztályok száma Abaújszántón 17. Évfolyamonként 2-2 osztály indítható. További 2 tagiskolában folyik oktatás. A fonyi Általános Iskola 1-4. évfolyamán 19 tanuló tanul. A telkibányai Szepsi Csombor Márton Általános Iskolában 72 tanuló oktatása folyik.
Iskolánk létjogosultsága a művészeti képzés bevezetésekor már adott volt, hiszen hagyománya van városunkban az ilyen jellegű tevékenységnek. A zenei képzés gyökerei is messzire nyúlnak.
A művészeti oktatás a 2002/2003-as tanévben indult négy tanszakon. A 2010/2011-es tanévben 250 tanuló dolgozik 3 településen /Abaújszántó, Fony, Telkibánya/ a csoportokban. Tudásukról vizsgaelőadáson adnak számot tanévzáró gálán a nagyközönség előtt.
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó képzés színvonalassá tételén munkálkodunk, ahol a siker kulcsa a jó módszert választó pedagógus egyéniség és a növendékeink aktív közreműködése.
Az intézmény ökoiskolaként működik.

Termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) bemutatása: